הסכמי שכר

בדף זה תוכלו למצוא הסכמים ומסמכים רלוונטיים ושימושיים.

שימו לב, ההסכם מטה הוא זמני בלבד, מתייחס לסוגיות שכר ותנאי העסקה העולות בשל מגיפת הקורונה וההשלכות שלה על סמסטר אביב תש"פ, ועל כן רלוונטי אליו בלבד: 

:הסכמים קיבוציים ארציים עליהם הארגון חתום בשיתוף עם ארגוני סגל אחרים