יציבות תעסוקתית

עובדים שהם משתלמים בטכניון חייבים לקבל לפחות 500 יחידות תעסוקה בממוצע לסמסטר ובכל אופן, היקף העסקתם לא יפחת במשך תקופת ההשתלמות התקנית. במקרים חריגים, ולאחר מתן אישור עבודה משלימה למשתלם, היקף העסקה מינימלי יכול לרדת ל-300 יחידות תעסוקה.

עובדים אשר נמצאים במעמד של ״מורה מתמיד״ חייבים לקבל לפחות את היקף העסקה המובטח.

לבסוף, חשוב להבהיר שעבור מטלות הוראה סטנדרטיות, הנפרשות על פני סמסטר שלם, לא ניתן להקצות פחות יחידות תעסוקה מהמצוין בטבלת ההעסקה.

* יחידות תעסוקה ניתנות לסמסטר אחד ומקנות שכר חודשי למשך 6 חודשים:

סמסטר חורף: ששת החודשים אוקטובר - מרץ.

סמסטר אביב: ששת החודשים אפריל - ספטמבר.

סמסטר קיץ: כל ששת המשכורות משולמות בשתי פעימות בחודשים אוגוסט-ספטמבר.

© ארגון סגל ההוראה בטכניון

צרו קשר:

ימים א–ה, 09:00-14:00

במשרדי הארגון (בנין אולמן)

טלפון:  04-8292218

דוא"ל:  officetso@gmail.com