top of page

הצטרפות לארגון סגל ההוראה

ניתן להצטרף לארגון סגל ההוראה ע"י ביקור במשרדנו בבניין אולמן קומה 3 חדר 330 או לחלופין ע"י נציגי הרשמה המגיעים מעת לעת לסמינרים לחברי הוראה חדשים.

בנוסף, ניתן לשלוח בקשת הצטרפות לארגון באמצעות מילוי הטופס הדיגיטלי הנמצא בתחתית העמוד. 

*יש לקרוא את תקנון הארגון לפני מילוי טופס הצטרפות.

bottom of page