עמית הוראה

כל אדם אשר הטכניון מעסיק בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמיים ואינו חבר סגל בכיר, אינו סטודנט בטכניון, אינו מועסק כעובד מנהלי או כחוקר במוסד הטכניון ב-100% משרה, וששכרו מחוץ למוסדות להשכלה גבוהה אינו עולה על  17,978₪ לחודש בממוצע.

על מנת לקבל דרגה של עמית הוראה, יש למלא את הטופס הבא פעם בשנה, אחרת דרגת ברירת המחדל למורים שאינם משתלמים הינה מורה מן החוץ.

השכר עבור משרה מלאה (2200 יח' תעסוקה) בדרגות השונות:

 • עמית הוראה 1 (דרגת מורה משנה נלווה) ללא ותק – 4,609₪ . (תוספת וותק מכסימלית – 15 שנים)
  בנוסף, בכל רבעון, בחודשים נובמבר, פברואר, מאי ואוגוסט תשלום בסך 1,135₪ למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון – סה"כ 3,405₪ לרבעון למשרה מלאה.

 • עמית הוראה א' (דרגת מורה נלווה) בעל 5 שנות ותק מקצועי – 8,021₪ . (תוספת וותק מכסימלית – 15 שנים)

 • עמית הוראה ב' (דרגות מרצה נלווה, מרצה בכיר נלווה, חבר הוראה בכיר נלווה) בעל 10 שנות ותק מקצועי – 9,982₪ (תוספת וותק מכסימלית – 30 שנים).
  בנוסף, בכל רבעון, בחודשים נובמבר, פברואר, מאי ואוגוסט תשלום בסך 720₪ למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון –סה"כ 2,160₪ לרבעון למשרה מלאה.

קרן פנסיה:

7% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לפיצויים.

קרן השתלמות:

2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.

קרן קשרי מדע:

under construction

דרגות שכר

שכר סגל ההוראה מחושב באמצעות יחידות תעסוקה, כאשר 2200 יחידות תעסוקה נחשבות למשרה מלאה. שווי יחידת תעסוקה שונה מעובד לעובד והוא תלוי בדרגת השכר של העובד ובוותק שלו.
היקף יחידות התעסוקה המוקצות לעובד מחושב לפי מפתח העסקת מורים (המכונה טבלת פלמור).

תשלום השכר הסמסטריאלי מתפרס על פני 6 חודשים באופן הבא:

 • סמסטר חורף – משכורות אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ.

 • סמסטר אביב – משכורות אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר.

דרוגי שכר מחולקים לשלוש קבוצות כלהלן:

 

מורה מן החוץ

מורים אשר עיקר תעסוקתם אינה תעסוקה בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה, אינם עונים להגדרת עמית הוראה ואינו סטודנטים בטכניון.

מורים מן החוץ אינם זכאים לתוספת וותק.

השכר עבור משרה מלאה (2200 יח' תעסוקה) בדרגות השונות:

 • מורה משנה נלווה – 4,452₪.
  בנוסף, בכל רבעון, בחודשים נובמבר, פברואר, מאי ואוגוסט תשלום בסך 1,680₪ למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון –סה"כ 5,040₪ לרבעון למשרה מלאה.

 • מורה נלווה – 7,753₪.
  בנוסף, בכל רבעון, בחודשים נובמבר, פברואר, מאי ואוגוסט תשלום בסך 20₪ למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון –סה"כ 60₪ לרבעון למשרה מלאה.

 • מרצה /מרצה בכיר נלווה – 8,986₪.
  בנוסף, בכל רבעון, בחודשים נובמבר, פברואר, מאי ואוגוסט תשלום בסך 850₪ למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון –סה"כ 2,550₪ לרבעון למשרה מלאה.

 • חבר הוראה בכיר נלווה – 10,415₪.

 

קרן פנסיה:

6% הפרשה לתגמולים, 6.5% ניכוי מהעובד, 8.33% הפרשה לפיצויי פיטורין.

קרן השתלמות:

מורים מן החוץ אינם זכאים לקרן השתלמות.

קרן קשרי מדע:

under construction

 

סטודנטים המשתלמים בטכניון

השכר עבור משרה מלאה (2200 יח' תעסוקה) בדרגות השונות:

 • עוזר הוראה (תלמיד לתואר ראשון) – 4,644₪. (תוספת וותק מכסימלית –15שנים).
  בנוסף, בכל רבעון, בחודשים נובמבר, פברואר, מאי ואוגוסט תשלום בסך 1,260₪ למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון –סה"כ  3,780₪ לרבעון למשרה מלאה.

 • עוזר הוראה (מסטרנט) – 6,425₪ (תוספת וותק מכסימלית – 15 שנים).
  בנוסף, בכל רבעון, בחודשים נובמבר, פברואר, מאי ואוגוסט תשלום בסך 454₪ למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון –סה"כ 1,362₪ לרבעון למשרה מלאה.

 • אסיסטנט א' (דוקטורנט לפני בחינת מועמדות) – 9,406₪ (תוספת וותק מכסימלית – 15 שנים)

 • אסיסטנט ב' (דוקטורנט לאחר בחינת מועמדות) – 10,166₪(תוספת וותק מכסימלית – 20 שנים)

 • מדריך (דוקטורנט לאחר 3 שנות לימודים לדוקטורט או בחלוף שנתיים מקבלת דרגת מורה משנה ב') – 10,734 ₪ (תוספת וותק מכסימלית – 25 שנים).
   

קרן פנסיה:

7% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לפיצויים.

קרן השתלמות:

2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.

קרן קשרי מדע:

under construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​

© ארגון סגל ההוראה בטכניון

צרו קשר:

ימים א–ה, 09:00-14:00

במשרדי הארגון (בנין אולמן)

טלפון:  04-8292218

פניות בנושא קהילה ותנאי העסקה: pniyottso@gmail.com

פניות כלליות:  officetso@gmail.com