שאלות ותשובות

מה זה יחידות תעסוקה?


יחידת תעסוקה היא יחידת מידה של העבודה שלך. לכן מטלות הוראה שונות (הרצאה, תרגול…) שוות מספר שונה של יחידות תעסוקה. בהתאם לכמות יחידות תעסוקה ניתן לקבוע את אחוז המשרה ואת השכר (בהתאם להסכמי שכר).
מה השכר שאני אמור/ה לקבל?


בהתאם להסכמים שלנו השכר תלוי בדרוג, דרגה, ותק, היקף העסקה ודברים נוספים. ניתן לברר את השכר הצפוי באמצעות מחשבון השכר (נמצא באתר תחת קטגוריית מידע שימושי > מחשבון שכר)
סיימתי דוקטורט עכשיו. האם אני יכול/ה להמשיך ללמד בטכניון?


כן, זה אפשרי בהתאם לצרכים של הפקולטה. עם סיום תקופת השתלמות התקנית, פגה גם התחייבות של הטכניון לגבי יציבות תעסוקתית. העסקה לאחר סיום הדוקטורט תהיה בדרגת מרצה במסלול עמית הוראה או מורה מן החוץ.
מה זה תוספת הוראה פרונטלית?


משתלמים לתואר שני המועסקים במטלות הוראה זכאים לתוספת לשכר בהתאם להיקף העסקה שלהם בהוראה פרונטלית (כלומר תרגולים והדרכת מעבדה). בערך 13 אחוז.
מה זה תוספת טכניונית?


תוספת חודשית המשולמת פעם בשלושה חודשים (פעמיים כל סמסטר) בחודשים פברואר, מאי, אוגוסט, נובמבר (התשלום בחודש X כולל שכר עבור שלושה חודשים X-1, X, X+1). גודל התוספת תלוי בדרוג ודרגה ובהיקף המשרה. התוספת קיימת מאז ההסכם הקיבוצי 2018.

עמית הוראה

עמית הוראה 1 - תשלום בסך ₪1,135 למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון. סה"כ ₪3,405 לרבעון למשרה מלאה.

עמית הוראה א' - אין תשלום של תופסת טכניונית.

עמית הוראה ב' - תשלום בסך ₪720 למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון. סה"כ ₪2,160 לרבעון למשרה מלאה.

מורים מן החוץ

מורה מן החוץ 1 - תשלום בסך ₪1,680 למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון –סה"כ ₪5,040 לרבעון למשרה מלאה.

מורה מן החוץ א' - תשלום בסך ₪20 למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון. סה"כ ₪60 לרבעון למשרה מלאה.

מורה מן החוץ ב' - תשלום בסך ₪850 למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון. סה"כ ₪2,550 לרבעון למשרה מלאה.

מורה מן החוץ ג' - אין תשלום של תופסת טכניונית.

סטודנטים ומשתלמים

עוזר הוראה (תלמיד לתואר ראשון) - תשלום בסך ₪1,260 למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון. סה"כ ₪3,780 לרבעון למשרה מלאה.

עוזר הוראה (מסטרנט) - תשלום בסך ₪454 למשרה מלאה לכל אחד מחודשי הרבעון. סה"כ ₪1,362 לרבעון למשרה מלאה.

אסיסטנט א', אסיסטנט ב', מדריך (סטודנטים לתואר שלישי) - אין תשלום של תופסת טכניונית.

לטבלת חלוקת רכיב תוספת טכניוניות.
איפה חוזה ההעסקה שלי?


עובדי סגל ההוראה בטכניון מיוצגים בפני הנהלת הטכניון על ידי ארגון סגל ההוראה שהינו ארגון עובדים היציג במוסד. על כן חוזה העסקה הוא קיבוצי (קולקטיבי) ותוכנו הוא תוצאה של משא ומתן קיבוצי בין הארגון להנהלת הטכניון. משא ומתן זה מוביל מדי כמה שנים לחתימה על הסכם העסקה קיבוצי והסדרים נוספים. עם תחילת העבודה ההסכם הקיבוצי חל עליך. על מנת להתעדכן בפרטי ההסכם ותנאי העסקה ניתן לבקר בקטגוריית דפי 'תנאי העסקה' שבאתר.
התחלתי לעבוד בטכניון. האם אני חבר בארגון סגל ההוראה?


ההצטרפות לארגון איננה אוטומטית אלא וולנטרית ואישית. יש לחתום על טופס הצטרפות כדי להיות חבר ארגון - הוא נמצא בתחתית דף זה וכל דף באתר שלנו.
האם מגיעה לי קרן השתלמות?


לכל עובד בסגל ההוראה, למעט מורים מן החוץ, מגיעה קרן השתלמות. כל עובד רשאי לבחור את קרן ההשתלמות שבה יופקדו כספי ההפקדות משכרו. הפנייה לקרן תיעשה באופן עצמאי ע"י העובד שיעביר את טפסי ההצטרפות למחלקת שכר של הטכניון / למזכירת ההוראה בפקולטה. לשאלות בנושא קרנות פנסיה והשתלמות ניתן לפנות למחלקת שכר: אירנה פיליוק – irenafi@technion.ac.il
אילו הטבות יש לי כחבר/ה בארגון סגל ההוראה בטכניון?


באתר שלנו, בסרגל העליון, תוכלו למצוא את דף 'הטבות' - כנסו אליו כדי ללמוד עוד על ההטבות להם אתם זכאים!
ראיתי שמורידים לי בתלוש כסף לארגון סגל ההוראה. האם זה אומר שאני חבר/ה בארגון?


הצטרפות לארגון היא וולנטרית וכדי להיות חברים עליכם לחתום על טופס ההצטרפות שנמצא בתחתית הדף. הארגון מייצג אתכם אך כל עוד לא חתמתם על הטופס אתם לא חברי ארגון.
כמה שעות אני נדרש לעבוד בהתאם ליחידות התעסוקה? יחידות תעסוקה במונחים של שעות עבודה.


נקודת המוצא לקביעת יחידות התעסוקה עבור מטלות ההוראה בטכניון היא טבלת העסקה (״טבלת פלמור״). יחידת תעסוקה היא איננה יחידת מידה ברורה וחד-ערכית של עומס העבודה, לכן, את עומס העבודה יש למדוד בשעות עבודה. יחס ההמרה בין יחידות תעסוקה לשעות העבודה: 100 יחידות תעסוקה = 15±3 שעות עבודה בסמסטר. לדוגמא: הקצאה של 550 יחידות תעסוקה משמעותן מקסימום 99 שעות עבודה לאורך הסמסטר. כלומר, אם נדרשתם לעבוד מעבר ל-99 שעות מדובר בעומס חריג.
התחלתי לעבוד בטכניון. למה חשוב לשים לב?


עם קליטתך בטכניון, עליך למלא טפסי קליטה המופיעים באתר הטכניון ( קישור כאן).
יש למלא את הטפסים ולהעבירם לרכזת ההוראה בפקולטה בה הנך מועסק.
שים/י לב כי בהתאם לדרוג בו את/ה מועסק/ת ייתכן ועליך למלא טפסים נוספים.
חשוב לקבל לפני תחילת הסמסטר את מפרט התעסוקה מרכזת ההוראה.
חשוב לבדוק שמספר יחידות התעסוקה שהוקצו לך בהתאם לטבלת העסקה ("טבלת פלמור").
חשוב לבדוק האם יחידות התעסוקה שהוקצו לך מספיקות מבחינת שעות העבודה הנדרשות בפועל.
עשיתי מילואים. מה צריך לעשות  כדי לקבל תגמול מילואים?


לשם קבלת התגמול על ימי המילואים, הטכניון (מדור שכר) מגיש תביעה לביטוח לאומי (עבור עובדים שתקופת העסקתם בטכניון עולה על 3 חודשים). לשם כך עליך להגיש טפסים למדור שכר דרך מזכירת ההוראה בפקולטה. הטפסים שעליך למלא ולהגיש לאחר ביצוע המילואים הם: טופס 3010 המפרט את ימי המילואים שבוצעו. בנוסף, במצב בו מילאת את המטלות שלך למרות המילואים עליך למלא טופס נוסף ולהחתים את דיקן הפקולטה או סגן הדיקן ( טופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים).
דוקטורנטים - מה זה קרן קשרי מדע?


דוקטורנטים זכאים לתקציב מיוחד לצורך נסיעות לכנסים וניהול קשרי מדע. הקרן הינה אישית, נצברת ומיועדת להשתתפות בפעילויות אקדמיות בישראל ובחו"ל, כגון: השתתפות בכנסים, ועידות מדעיות, חברות באגודות מקצועיות ורכישת מחשב. ההקצאה לקרן שנתית ומתבצעת בדולרים. הסכום נקבע בהתאם לדרגתו והיקף משרתו השנתית של הדוקטורנט ומתעדכן ע"י ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות) מידי שנה. הקצבה לקק"מ תשפ"א (הסכומים הם למשרה מלאה לשנה): אסיסטנט א' 1,874$, אסיסטנט ב' 2,692$, מדריך דוקטור 3,485$. הסכומים המוקצים לקרן נצברים, משמע סכום שלא נוצל בשנה מסוימת נותר בקרן לשימוש עתידי. בסיום העסקה מקבל הדוקטורנט את יתרת הסכום שנצבר בקרן בניכוי מס.
עמיתי הוראה - מה זה תקציב קשרי מדע?


עמיתי הוראה זכאים לתקציב מיוחד לצורך נסיעות לכנסים וניהול קשרי מדע בתקופת העסקתם. תקציב זה מאפשר מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, השתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל. עמית הוראה יכול לבקש מהטכניון עד 3000$ בשנה אקדמית. תקציב זה הוא פר שנה אקדמית ואינו נצבר. אם לא נוצל, הוא אינו ניתן לפדיון בסיום תקופת ההעסקה.
איך מחושב הוותק המקצועי שלי?


הוותק נספר גם עבור שנים בהן לא עבדתם בפועל בטכניון: כל שנה בה המועסק זכאי ל-BA נספרת כשנת וותק אחת, וכל שנה בה המועסק זכאי ל-MA נספרת כשנה וחצי של וותק. בנוסף, כל שנת שרות סדיר (ללא קבע) או שירות לאומי נספרת כשנת וותק אחת. *וותק מקצועי לא רלוונטי למי שמועסק במסלול מורה מן החוץ מכיוון שאין תוספת וותק.